Đóng bản đồ [X]

Danh sách xe đang bán tại Kylin GX668 - Hải Phòng

Trang 1/1   ( Tổng: 6 tin )
Xe lắp ráp trong nước ,màu Trắng, máy Xăng, Số tay
Giá: 249 triệu
~ 11,581 USD
Xe lắp ráp trong nước ,màu Trắng, máy Xăng, Số tự động
Giá: 549 triệu
~ 25,534 USD
Xe lắp ráp trong nước ,màu Trắng, máy Xăng, Số tự động
Giá: 459 triệu
~ 21,348 USD
Xe nhập khẩu ,màu Trắng, máy Xăng, Số tay
Giá: 305 triệu
~ 14,186 USD
Xe lắp ráp trong nước ,màu Trắng, máy Xăng, Số tay
Giá: 249 triệu
~ 11,581 USD
Xe lắp ráp trong nước ,màu Trắng, máy Xăng, Số tay
Giá: 293 triệu
~ 13,627 USD
Trang 1/1   ( Tổng: 6 tin )

Bản đồ đường đi

Các xe nổi bật

Suzuki Supper Carry Truck - 2017
Lắp ráp trong nước, màu trắng, số tay.
Giá: 249 triệu
Suzuki Ertiga - 2017
Lắp ráp trong nước, màu trắng, số tự động.
Giá: 549 triệu
Suzuki Swift - 2017
Lắp ráp trong nước, màu trắng, số tự động.
Giá: 459 triệu
Suzuki Super Carry Pro - 2016
Nhập khẩu, màu trắng, số tay.
Giá: 305 triệu
Suzuki Super Carry Truck - 2017
Lắp ráp trong nước, màu trắng, số tay.
Giá: 249 triệu
;